Utracił kontrolę
Oops... wjechał do słupa
WTF! Wódka in action?
Bardzo leniwy kotek -
Zapomniały zamknąć kapot
Damn...nieudane wyprzedzanie
Huh ...furii drogowej
Wow...niespodziewanie